Hos oss står du i centrum

Besökspolicy och GDPR

Vi är mycket glada och stolta över att just Du visar intresse för vår verksamhet och vill besöka oss!

Unik Musik är en daglig verksamhet för personkrets 1 i enlighet med LSS. Den dagliga verksamheten ska liknas med ett "riktigt" arbete för målgruppen. 

Endast de personer som är arbetstagare eller anställda vid Unik Musik har normalt tillträde till det fysiska verksamhetsområdet. Därutöver kan det finnas personer med synnerliga skäl som har rätt att besöka Unik Musik. (Att besöka en kompis är inte ett synnerligt skäl.) Besökande skall i förväg anmäla sitt eventuella besök till personal vid Unik Musik. Det är viktigt att vi håller på denna princip för omsorg om våra deltagare/ arbetstagare, men också för att minimera arbetstagarnas oro och för att öka deras trygghet.

  • Föranmält och godkänt besök är via entrén från Generalsgatan 4.
  • Inga besökare får använda mobiltelefoner för att dokumentera besöket.
  • Fotograferingsförbud i hela lokalen.
  • Vi lyder under sekretess-lagen.
  • Vi tillämpar GDPR.

 

Om Ditt besök nekas på grund av att det faller utanför ramen för vår besökspolicy kan vi varmt rekommendera ett besök i vårt café. Caféet är öppet för allmänheten på torsdagar kl. 13.00-14.30, entré via ingången till caféet. Vi uppträder kl. 13.30.

Denna besökspolicy är ett led i att förbättra arbetstagarnas arbetsmiljö men samtidigt en säkerhetsfråga. Vissa arbetstagare klarar inte av möte med nya människor, en del kan ha skyddad identitet etc.

All personal har rätt att avvisa obehörig person från verksamhetens område.

Not: Besökare kontaktar Unik Musik och är intresserad av att se verksamheten. Det är glädjande och trevligt att de gillar vad vi gör. Besökaren har kanske en daglig verksamhet och önskar utveckla den med sång och musik. Innan vi erbjuder besök som faller innom denna ram önskar vi ett förslag på ett ömsesidigt utbyte av våra verksamheter. Därefter kan vi diskutera hur vi återkopplar ett besök hos oss.


GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med den 25e maj 2018.Den ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär ett större skydd av personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

För oss på Unik Musik är det viktigt att värna den personliga integriteten och vi använder bara personuppgifter till det som vi verkligen behöver. Vi jobbar kontinuerligt med att anpassa våra rutiner så att de stämmer överens med svensk lagstiftning. Unik Musik ansvarar för att personuppgifter behandlas i enighet med gällande lagstiftning.

Unik Musik har upprättat en personuppgiftspolicy och en instruktion gällande GDPR som återfinns i ledningssystemet.